Telekonferencje - załóż przez telefon

Załóż przez telefon

Telekonferencja rezerwowana przez telefon musi być założona i zrealizowana w trakcie danego połączenia. Oznacza to że po założeniu telekonferencji następuje automatyczne przekierowanie moderatora do pokoju telekonferencyjnego. Opuszczenie pokoju przez moderatora (rozłączenie) powoduje zakończenie danej telekonferencji. To rozwiązanie jest polecane dla osób, które chcą w danej chwili zrealizować telekonferencję a nie mają dostępu do internetu i nie mogą jej założyć przez formularz.

Jak zarezerwować i realizować telekonferencję?

  1. Zadzwoń pod numer 22 350 09 08 lub 908 (tylko z numeru HaloNet).

  2. Po usłyszeniu komunikatu "aby utworzyć telekonferencję..." wybierz 2.

  3. Podaj dowolny, pięciocyfrowy numer telekonferencji (nie może zawierać tych samych ani wszystkich następujących po sobie cyfr) i zatwierdź go # (kratką). Jeśli wpisałeś numer telekonferencji, który już wybrał inny użytkownik *, usłyszysz komunikat informujący o tym. Należy wtedy wybrać inny numer telekonferencji i zatwierdzić go # (kratką).

  4. Po wpisaniu numeru telekonferencji, wprowadź dowolny numer PIN.

  5. W tym momencie utworzyłeś telekonferencję, której jesteś moderatorem (sprawdź uprawnienia moderatora).

  6. Do utworzonej konferencji mogą dołączyć kolejne osoby, które zadzwonią pod numer 22 350 09 08 lub 908 (tylko z numeru HaloNet) i po usłyszeniu komunikatu "aby dołączyć do telekonferencji..." wybiorą 1, a następnie wprowadzą wybrany przez Ciebie numer telekonferencji oraz PIN.

* W odróżnieniu od telekonferencji rezerwowanych przez formularz numer telekonferencji nie jest indywidualny tzn. przydzielany przez system. Dlatego istnieje ryzyko, szczególnie przy wprowadzeniu bardzo prostej kombinacji liczb, że dany numer konferencji może być w danym momencie wykorzystywany przez innego użytkownika telekonferencji.

Zalecamy więc wprowadzanie numeru telekonferencji składającego się z jak najbardziej nietypowej kombinacji 5-ciu liczb.

Ze względu na ryzyko wyboru tego samego numeru konferencji przez różne osoby chcące zrealizować połączenie w tym samym terminie, zablokowano możliwość wyboru numeru telekonferencji składającego się z tych samych cyfr (np. 11111 lub 77777) lub wszystkich cyfr następujących kolejno po sobie (np. 12345 czy 34567).Czas trwania telekonferencji
Telekonferencja będzie realizowana do momentu opuszczenia jej (pokoju) przez moderatora (rozłączenia się z numerem dostępowym).

Ilość osób
W telekonferencji może jednocześnie uczestniczyć maksymalnie 30 osób.


Zobacz film instruktażowy (zalecamy oglądać w opcji: pełny ekran, 720p HD)