ikona pakiety minut

Pakiety Minut

Pakiety minut w opcji Prepaid

Jakie połączenia można wykonywać w ramach Pakietów Minut Prepaid?

Minuty zawarte w pakietach można wykorzystać do wykonywania połączeń na:
  • numery stacjonarne w następujących krajach: Argentyna, Cypr, Dania, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Kanada, Meksyk (dotyczy tylko: Guadalajara, Mexico City, Monterrey), Niemcy, Nowa Zelandia, Polska, Szwecja, Wielka Brytania, USA, Wenezuela, Węgry i Włochy
  • oraz numery GSM dla następujących kierunków: Kanada, Polska i USA.
Wyżej wymienione połączenia nie obejmują numerów: linii informacyjnych, usług specjalnych, strefy niegeograficznej 39 (VoIP), numerów dla których jest pobierana jednorazowa opłata (opłata za rozpoczęcie połączenia) za realizację całego połączenia, bez względu na jego długość, oraz innych nie wymienionych wcześniej numerów o podwyższonej opłacie.

Ile minut zawierają Pakiety Minut Prepaid?

Pakiety są dostępne w dwóch opcjach: 500 minut oraz 1200 minut.

W jakim okresie należy wykorzystać Pakiet Minut Prepaid?

Okres obowiązywania pakietu zaczyna od dnia i godziny jego aktywacji, a kończy tego samego dnia i o tej samej godzinie w kolejnym miesiącu (przykładowy okres obowiązywania Pakietu to: od 29.10.2013 roku, godz. 10:01 do 29.11.2013 roku, godz. 10:01).
Wyjątek stanowi sytuacja gdy aktywacja pakietu przypadła na datę, która nie ma odpowiednika w kolejnym miesiącu. Dotyczy to sytuacji gdy kolejny miesiąc ma mniejszą liczbę dni (np. gdy pakiet został aktywowany 30 stycznia, a luty ma tylko 28 dni). W takim przypadku okres obowiązywania pakietu zakończy się zawsze w pierwszym dniu następnego miesiąca (np. okres obowiązywania pakietu aktywowanego 30.01.2014 roku o godzinie 14:10, zakończy się 01.03.2014 roku o godzinie 14:10).

Ważne! Minuty, których nie wykorzystano w ramach danego Pakietu Minut Prepaid przepadają i nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy.


Ile kosztuje Pakiet Minut Prepaid?

Pakiet 500 minut kosztuje - 29 zł brutto/miesiąc *
Pakiet 1200 minut kosztuje - 59 zł brutto/miesiąc *
* Okres rozliczeniowy nie jest stricte miesiącem kalendarzowym - patrz wcześniejszy akapit

Przykład: Jeśli wykorzystasz wszystkie minuty, za połączenia z polskimi numerami GSM (dotyczy: Orange, Play, Plus i T-Mobile) zapłacisz tylko:
0,058 zł/min.(pakiet 500 minut), a nawet 0,049 zł/min. (pakiet 1200 minut).

W jaki sposób można aktywować oraz zakupić kolejne Pakiety Minut Prepaid?

Krok 1
Wejdź do panelu Klienta telefonii HaloNet i w menu kliknij na "Pakiety minut" >> "Kup pakiet minut".

pakiety minut krok1

Krok 2
Z rozwijanej listy wybierz pakiet minut, który chcesz zakupić

pakiety minut krok2

Krok 3
Z rozwijanej listy wybierz konto, na którym ma być aktywny pakiet. Uwaga! Na danym profilu HaloNet może być aktywnych kilka Pakietów Minut Prepaid, ale na danym koncie HaloNet może być aktywny tylko jeden taki pakiet. Zmiany pakietu (np. z 1200 minut na 500 minut lub odwrotnie), w ramach danego konta, można dokonać po wygaśnięciu aktualnego pakietu. Zakup kolejnego Pakietu Minut Prepaid, w aktualnie używanej wersji i jego stałe odnawianie można zrealizować przy użyciu opcji "Przedłużenie automatyczne" (patrz Krok 5, poniżej).

pakiety minut krok3

Krok 4
Sprawdź poprawność danych i kliknij przycisk "Kupuję" w celu zakupu Pakietu Minut.

pakiety minut krok4

Krok 5
W wykupionym Pakiecie Minut możesz ustawić jego automatyczne przedłużanie, klikając na "zmień" (a następnie potwierdzając tą dyspozycję) znajdujące się przy "Przedłużenie automatyczne". W takiej sytuacji pakiet będzie się każdorazowo odnawiał (aktywował) automatycznie po wygaśnięciu okresu jego obowiązywania (pod warunkiem, że na danym koncie będzie odpowiednia ilość środków).
Na panelu Klienta, można również na bieżąco sprawdzać ilość minut pozostałych do wykorzystania.
pakiety minut krok5

WAŻNE! Aktywacja usługi jest równoznaczna z zapoznaniem się i zgodą na Regulamin "Pakietów Minut Prepaid HaloNet". Zapoznaj się z Regulaminem (plik PDF)