ikona pakiety minut

Pakiety Minut

Pakiety minut w opcji Abonament

Jakie połączenia można wykonywać w ramach Pakietów Minut Abonament?

Minuty zawarte w pakietach można wykorzystać do wykonywania połączeń na:
  • numery stacjonarne w następujących krajach: Argentyna, Cypr, Dania, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Kanada, Meksyk (dotyczy tylko: Guadalajara, Mexico City, Monterrey), Niemcy, Nowa Zelandia, Polska, Szwecja, Wielka Brytania, USA, Wenezuela, Węgry i Włochy
  • oraz numery GSM dla następujących kierunków: Kanada, Polska i USA.
Wyżej wymienione połączenia nie obejmują numerów: linii informacyjnych, usług specjalnych, strefy niegeograficznej 39 (VoIP), numerów dla których jest pobierana jednorazowa opłata (opłata za rozpoczęcie połączenia) za realizację całego połączenia, bez względu na jego długość, oraz innych nie wymienionych wcześniej numerów o podwyższonej opłacie.

Ile minut zawierają Pakiety Minut Abonament?

Pakiety są dostępne w dwóch opcjach: 500 minut oraz 1200 minut.

W jakim okresie należy wykorzystać Pakiet Minut Abonament?

Okres obowiązywania (rozliczeniowy) jednego pakietu zaczyna się pierwszego dnia danego miesiąca, a kończy ostatniego dnia tego miesiąca.*
Ważne! Minuty, których nie wykorzystano w ramach danego okresu rozliczeniowego przepadają i nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy.

* Wyjątkiem jest sytuacja gdy pierwsza aktywacja pakietu nastąpiła w innym dniu niż pierwszy dzień miesiąca. W takim przypadku okres obowiązywania pakietu zaczyna się w dniu jego aktywacji, a kończy w ostatnim dniu miesiąca w którym nastąpiła aktywacja. W przypadku niepełnego okresu rozliczeniowego odpłatność za niego zostanie zmniejszona i wyliczona adekwatnie do okresu użytkowania.

Ile kosztuje Pakiet Minut Abonament?

Pakiet 500 minut kosztuje - 29 zł brutto/miesiąc **
Pakiet 1200 minut kosztuje - 59 zł brutto/miesiąc **

** Podane ceny uwzględniają przyznaną ulgę której wysokość określa poniższy Regulamin "Pakietów Minut Abonament HaloNet" (Regulamin PMA).

W jaki sposób można zakupić Pakiety Minut Abonament?

Celem zakupu wybranego Pakietu Minut Abonament należy podpisać z Tartel Sp. z o.o. (operator telefonii HaloNet) stosowną umowę. Umowa jest podpisywana na czas określony - 12 miesięcy (lub 12 miesięcy plus niepełny okres rozliczeniowy, o którym mowa powyżej), po upływie którego staje się umową na czas nieokreślony, z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.
Pakiet minut którego dotyczy umowa może być wykorzystywany tylko w ramach jednego konta HaloNet.
W ramach Pakietu 500 minut, na czas obowiązywania umowy Klient otrzymuje jeden numer telefoniczny, do wykorzystania w ramach konta HaloNet, którego dotyczy ta umowa.
W ramach Pakietu 1200 minut, na czas obowiązywania umowy Klient otrzymuje jeden numer telefoniczny oraz jeden numer faksowy, do wykorzystania w ramach konta HaloNet, którego dotyczy ta umowa.

W przypadku dodatkowych pytań lub celem podpisania Umowy prosimy o kontakt pod numerem: 324944444 lub na adres mailowy: bok@halonet.pl

Zapoznaj się z Regulaminem "Pakietów Minut Abonament HaloNet" (Regulaminem PMA)