Telekonferencje - załóż przez panel użytkownika telefonii HaloNet

Załóż przez panel użytkownika telefonii HaloNet

Telekonferencja rezerwowana przez panel użytkownika telefonii HaloNet jest polecanym rozwiązaniem dla osób, które chcą zrealizować jedną lub kilka telekonferencji w późniejszym terminie i mieć do dyspozycji pokój ze stałymi danymi dostępowymi przez dłuższy okres czasu. Dodatkowym atutem tej opcji jest możliwość podglądu i edycji ustawień zarezerwowanych telekonferencji oraz wysłania powiadomienia SMS.

Jak zarezerwować telekonferencję?

  1. Zaloguj się do swojego profilu (jeśli nie masz jeszcze konta w HaloNet, załóż konto)

  2. Kliknij w zakładkę "Telekonferencje" umieszczoną w bocznym menu.

  3. Kliknij na przycisk "Dodaj konferencję".

  4. W wyświetlonym formularzu ustaw datę i godzinę rozpoczęcia konferencji (aktywacji pokoju) oraz datę i godzinę zakończenia konferencji (rezerwacji pokoju).

  5. Opcjonalnie: celem wysyłania powiadomienia mailowego i/lub SMS (opcja płatna) do uczestników konferencji wpisz ich adresy email i/lub telefony komórkowe

  6. Zatwierdź wprowadzone dane klikając na "Dodaj konferencję".

  7. Po prawidłowym dokonaniu rezerwacji uzyskasz jej potwierdzenie oraz otrzymasz dane dostępowe: numer konferencji, ADMIN PIN oraz PIN.
Data rozpoczęcia telekonferencji
Termin rozpoczęcia konferencji (aktywacji pokoju) nie może nastąpić wcześniej niż za 10 minut ani później niż 30 dni od momentu wypełnienia formularza.

Data zakończenia telekonferencji
Z danego pokoju konferencyjnego możesz korzystać maksymalnie 14 dni. W ustalonym okresie rezerwacji możesz zrealizować kilka konferencji w różnym terminie (np. w różnych dniach, godzinach), korzystając cały czas z danego numeru konferencji oraz numeru PIN (także ADMIN PIN).

Powiadomienie uczestników za pomocą poczty email
Za pomocą formularza możesz bezpłatnie powiadomić przyszłych użytkowników telekonferencji o terminie jej rozpoczęcia i danych dostępowych. Aby wysłać powiadomienie email wystarczy wpisać adresy mailowe uczestników w polu "Adresy mailowe". Każdy uczestnik otrzyma maila w momencie utworzenia przez Ciebie rezerwacji oraz na 1 godzinę przed planowanym terminem realizacji telekonferencji.

W przypadku gdy telekonferencja rozpocznie się za 6 lub mniej godzin, od momentu jej dodania, do uczestników telekonferencji zostanie wysłany tylko 1 komunikat, w momencie rozpoczęcia telekonferencji.

Powiadomienie uczestników za pomocą SMS
Możesz również wysłać powiadomienie do uczestników drogą SMS-ową. Jest to opcja płatna a cena za SMS-a jest zgodna z cennikiem HaloNet. Żeby wysłać SMS należy w polu "Numery telefonów komórkowych" wpisać numery wybranych uczestników konferencji.

SMS może zostać wysłany po rezerwacji telekonferencji i/lub na 1 godzinę przed rozpoczęciem telekonferencji.

Uwaga!
Wysłana wiadomość SMS w polu od zawiera słowo: HaloNet.
Natomiast w treści znajdują się dane co do terminu oraz sposobu dołączenia do konferencji np. "Zostałeś zaproszony na telekonferencję HaloNet. W dniu 10.11.br. o godz. 15:36 zadzwoń na numer 223500908 i podaj nr konferencji: xxxx oraz PIN: xxxxx."
Podany SMS nie zawiera danych (adresu email) moderatora. Na wysłany SMS nie można odpowiedzieć.

Ilość aktywnych rezerwacji
W danym momencie dla danego profilu możesz mieć aktywne 3 pokoje konferencyjne. Jeśli usuniesz 1 rezerwację w jej miejsce można wprowadzić kolejną. Informacje o zakończonej telekonferencji są dostępne na panelu przez 1 godzinę po upłynięciu rezerwacji danej telekonferencji, jeśli chcesz na jej miejsce wprowadzić inną telekonferencje i zrobić to szybciej niż po 1 godzinie od zakończenie realizowanej telekonferencji musisz usunąć ręcznie zrealizowaną telekonferencję poprzez kliknięcie w link "usuń" a następnie dodać nową.

Jak zrealizować telekonferencję?

  1. Zadzwoń pod numer 22 350 09 08 lub 908 (tylko z numeru HaloNet) w wybranym terminie (najwcześniej 5 minut przed zaplanowanym momentem rozpoczęcia telekonferencji).

  2. Po usłyszeniu komunikatu "aby dołączyć do telekonferencji..." naciśnij 1.

  3. Zgodnie z kolejnymi komunikatami wprowadź: numer telekonferencji oraz PIN (moderator może wprowadzić ADMIN PIN).
Czas trwania telekonferencji
Telekonferencja będzie realizowana do momentu aż upłynie termin jej rezerwacji.

Dana telekonferencja może zostać zakończona w momencie opuszczenia pokoju konferencyjnego (rozłączenia z numerem dostępowym) przez ostatniego uczestnika. W takiej sytuacji, jeśli rezerwacja pokoju nadal obowiązuje, można w każdej chwili rozpocząć kolejną telekonferencję, korzystając z tych samych danych dostępowych.

Ilość osób
W telekonferencji może jednocześnie uczestniczyć maksymalnie 30 osób.

Opcja moderatora
Sprawdź uprawnienia moderatora.


Zobacz film instruktażowy (zalecamy oglądać w opcji: pełny ekran, 720p HD)