Telekonferencje - uprawnienia moderatora telekonferencji

Uprawnienia moderatora telekonferencji

Telekonferencja zakładana przez stronę www i/lub panel użytkownika telefonii HaloNet

Moderatorem takiej telekonferencji jest osoba, która założyła telekonferencję i otrzymała indywidualny kod tzw. ADMIN PIN.

ADMIN PIN należy podać podczas dołączania do telekonferencji, dzięki temu jego właściciel będzie miał możliwość zmiany ustawień realizowanej telekonferencji. ADMIN-u PIN nie należy udostępniać innym osobom (w przypadku korzystania z uprawnień moderatora przez kilku uczestników telekonferencji, mogą nastąpić zakłócenia w jej realizacji).

Telekonferencja zakładana przez telefon

Moderatorem tej telekonferencji jest osoba, która dokonała rezerwacji określonej telekonferencji drogą telefoniczną (dana osoba nie otrzymuje kodu ADMIN PIN).

Uprawnienia moderatora

Moderator posiada uprawnienia do zmiany ustawień określonych opcji w trakcie trwania telekonferencji. W celu włączenia menu moderatora należy podczas przebywania w pokoju konferencyjnym nacisnąć na urządzeniu, poprzez które jest realizowana konferencja, * (gwiazdkę) a następnie wybrać odpowiedni numer odpowiadający danemu poleceniu tzn:

- aby włączyć lub wyłączyć Twój mikrofon należy wybrać 1;
- aby zablokować lub odblokować możliwość dołączenia do telekonferencji należy wybrać 2;
- aby wyprosić ostatniego użytkownika należy wybrać 3;
- aby zmniejszyć lub zwiększyć głośność telekonferencji należy 4 lub 6;
- aby zmniejszyć lub zwiększyć swoją głośność należy wybrać 7 lub 9.

Wyjście z menu, w zależności od wybranej opcji, następuje automatyczne lub po wybraniu liczby 8.

Dodatkowe opcje moderatora

W zależności od sposobu rezerwacji telekonferencji dany moderator uzyskuje dodatkowo inne, określone uprawnienia.

Dodatkowe informacje

a) moderator telekonferencji zakładanej przez telefon może ją zakończyć poprzez opuszczenie pokoju telekonferencyjnego;

b) moderator telekonferencji zakładanej przez stronę www uzyskuje możliwość automatycznego wysłania drogą mailową, do wybranych osób, komunikatu zawierającego: termin rozpoczęcia telekonferencji oraz dane umożliwiające dołączenie do danej telekonferencji;

c) moderator telekonferencji zakładanej przez panel klienta telefonii HaloNet uzyskuje możliwość:

- automatycznego wysłania drogą mailową, do wybranych osób, komunikatu zawierającego: termin rozpoczęcia telekonferencji oraz dane umożliwiające dołączenie do danej telekonferencji (komunikat wysyłany po zakończeniu rejestracji danej telekonferencji oraz na godzinę przed jej rozpoczęciem)
- wysłania odpłatnie, pod wybrane numery, SMS-a zawierającego termin rozpoczęcia telekonferencji oraz dane umożliwiające dołączenie do danej telekonferencji (komunikat wysyłany po zakończeniu rejestracji danej telekonferencji i/lub na godzinę przed jej rozpoczęciem).