sms

SMS z własną nazwą

Domyślnie SMS'y wysyłane są z nazwą HaloNet, która pokazuje się w polu "Od". Jeśli chcesz zmienić nazwę na swoją, skorzystaj z poniższej oferty.


Koszt usługi SMS z własną nazwą:

25 zł netto /na miesiąc
30,75 zł brutto /na miesiąc


Jak włączyć usługę SMS z własną nazwą?

  1. Wyślij email na bok@halonet.pl w temacie wpisując "SMS własna nazwa", a w treści podając swoją nazwę*.
  2. Do 2 dni roboczych powinieneś otrzymać odpowiedź z akceptacją nazwy.
  3. W odpowiedzi na akceptację prześlij wypełniony i podpisany własnoręcznie skan poniższego Oświadczenia**.
  4. Usługa uruchamiana jest z pierwszym dniem roboczym miesiąca. W przypadku Klientów prepaid opłata będzie pobierana z konta Halonet, natomiast Klienci postpaid będą mieli doliczaną opłatę do faktury VAT.
  5. Brak środków na koncie powoduje automatyczną blokadę możliwości wysyłania SMS. W celu odblokowania lub rezygnacji z usługi wysyłania SMS z własną nazwą, prosimy o kontakt z bok@halonet.pl.


* Nazwa może zawierać maksymalnie 11 znaków z zakresu a-z, A-Z, 0-9 oraz dodatkowo znaki specjalne jak: spacja, kropka, myślnik. Nazwa nie może być numerem 9-cio cyfrowym (np. 500600700). Nazwa nie może być numerem skróconym (np. 71200). Nazwa nie może zawierać 4 lub więcej cyfr w ciągu (np. Test2011). Zabronione jest dodawanie nazw, które mogą wprowadzać w błąd, np. POLICJA.

** W celach zapewnienia bezpieczeństwa klientom końcowym musimy uzyskać taką zgodę od podmiotu posiadającego prawo do posługiwania się tą nazwą. Procedura ma na celu chronić nazwy firm/marek. Stosując nagłówki powszechne typu (sklep, strona, domek itp.) zgoda nie jest wymagana, będą one akceptowane bez dodatkowych formalności.

Pobierz Oświadczenie ikonka pdf

Regulamin usługi SMS własna nazwa ikonka pdf