Oferta / Sprawdzanie kosztu przyszłej rozmowy

  • Sprawdzanie kosztu przyszłej rozmowy

    Klienci telefonii HaloNet mogą sprawdzić stawkę cenową za minutę połączenia, przed jego wykonaniem.

    Celem sprawdzenia kosztu zaplanowanej rozmowy należy wejść na stronę www.halonet.pl/cennik/ i korzystając z narzędzia do sprawdzania cen:
    - podać numer docelowy, na który ma być wykonane połączenie,
    - a następnie kliknąć "Sprawdź koszt połączenia".