Usługa tymczasowo niedostępna!
Darmowa wideokonferencja w HaloNet

Wideokonferencje/webinaria

Darmowe wideokonferencje

Wideokonferencje w HaloNet to grupowe spotkania audio-wideo realizowane poprzez przeglądarkę internetową w wirtualnym pokoju. Usługa jest bezpłatna, a pojemność pokoju, w którym odbywa się konferencja wynosi 25 osób.

Jak zarezerwować wideokonferencję?

Celem rezerwacji wideokonferencji przez formularz znajdujący się na panelu klienta usługi telefonii HaloNet, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do swojego profilu (jeśli nie masz jeszcze konta w HaloNet, załóż konto).

 2. Kliknij w zakładkę "wideokonferencje", umieszczoną w bocznym menu.

 3. Kliknij na przycisk "dodaj".

 4. Wypełnij formularz rejestracyjny:

  • W wierszu "nazwa" wpisz nazwę wideokonferencji (lub pozostaw nazwę domyślną). Nazwa może zawierać od 4 do 36 znaków, w tym: cyfry 0-9, litery a-z, A-Z bez polskich znaków oraz myślnik.

  • Ustaw datę i godzinę rozpoczęcia konferencji oraz czas jej trwania (1 lub 2 h). Konferencja może się zacząć najwcześniej o najbliższej pełnej godzinie, chyba, że pozostało do niej mniej niż 10 minut, wtedy może rozpocząć się dopiero o kolejnej pełnej godzinie. Konferencja może zacząć się najpóźniej za 30 dni.

  • Opcjonalnie: celem wysyłania powiadomienia mailowego do uczestników konferencji wpisz ich adresy email. Uczestnik otrzyma wiadomość mailową w momencie utworzenia przez Ciebie rezerwacji oraz na 1 h przed planowanym terminem realizacji wideokonferencji (wyjątek: jeśli wideokonferencja, rozpoczyna się wcześniej niż za 6 godzin, wtedy uczestnik otrzyma informację tylko raz, po dokonaniu rezerwacji).

  • Zatwierdź wprowadzone dane klikając na "Dodaj".
  • Po prawidłowym dokonaniu rezerwacji uzyskasz jej potwierdzenie na nowowyświetlonej stronie. Otrzymasz dane dostępowe: link dla prezentera oraz link i hasło dla uczestników.

  • Kliknij "ok".

  • Uzyskane dane dostępowe możesz w każdej chwili sprawdzić na "liście zaplanowanych wideokonferencji/webinariów", która pojawi się po wprowadzeniu pierwszej konferencji. Klikając pod nazwą konferencji na "więcej" zobaczysz wszystkie dane dostępowe. Dodatkowo, również korzystając z listy (link "dodaj powiadomienia"), możesz uzupełnić/wprowadzić adresy mailowe, których właściciele dostaną komunikat informacyjny dotyczący twojej wideokonferencji.

Termin rozpoczęcia wideokonferencji

Konferencja może się zacząć najwcześniej o najbliższej pełnej godzinie, chyba, że pozostało do niej mniej niż 10 minut, wtedy może rozpocząć się dopiero o kolejnej pełnej godzinie. Konferencja może zacząć się najpóźniej za 30 dni, od momentu wypełnienia formularza.

Czas trwania wideokonferencji

Z danego pokoju konferencyjnego możesz korzystać maksymalnie 2,5 h. Możesz ustalić rezerwację na 1 lub 2 h oraz wejść do danego pokoju (w celu np. przygotowania materiałów) maksymalnie 30 minut wcześniej.

Ograniczenia


Ilość założonych wideokonferencji przez danego organizatora

Na dany miesiąc kalendarzowy możesz założyć maksymalnie 3 wideokonferencje. Nawet jeśli wideokonferencja nie zostanie zrealizowana lub usunięta nie powoduje to możliwości dodania na jej miejsce innej wideokonferencji.

Ograniczenia systemowe dotyczące wszystkich użytkowników:

Usługa "Wideokonferencje HaloNet" posiada ograniczenia dotyczące jednocześnie realizowanych wideokonferencji. Jeśli przy zakładaniu wideokonferencji system wykryje przekroczenie ustalonego limitu, pojawi się informacja tekstowa o tym, zawierająca dodatkowo propozycję najbliższego wolnego terminu, w którym będziesz mógł założyć wideokonferencję.

Jak zrealizować wideokonferencję?

 1. Będąc organizatorem (prezenterem) w ustalonym terminie wejdź do pokoju konferencyjnego przy użyciu "adresu dla prezentera". Do pokoju możesz wejść 30 minut przed planowanym rozpoczęciem konferencji i dzięki temu przygotować się do niej np. ustawić kamerę i mikrofon, przygotować materiały itp.

 2. Będąc uczestnikiem możesz wejść do pokoju w momencie rozpoczęcia danej konferencji, wykorzystując wcześniej "adres dla uczestnika" a następnie, wpisując w odpowiednich polach: swój adres mailowy, dowolny nick oraz przyznane wcześniej "hasło dla uczestnika".

 3. Organizator po wejściu do pokoju, może do niego wpuścić wybranych uczestników, którzy np. również będą pełnić funkcję prezenterów. Może to zrobić klikając na link "przenieś do pokoju" pokazujący się przy nicku danego uczestnika na liście uczestników. Warunkiem realizacji jest obecność danego uczestnika w poczekalni. Pozostali uczestnicy wejdą do pokoju po kliknięciu przez organizatora przycisku "rozpocznij spotkanie".

Jak uczestnicy komunikują się między sobą?

4 osoby mogą być widoczne i słyszalne dla wszystkich uczestników danej wideokonferencji a pozostali mogą komunikować się za pomocą głosu. Wszyscy zebrani mogą również porozumiewać się między sobą korzystając z opcji "czat".

Uprawnienia organizatora

Organizator, może nadawać i zabierać konkretnym uczestnikom odpowiednie uprawnienia np. uprawnienia prezentera, czy też uprawnienia audio. Może to zrobić klikając na nick danego uczestnika spotkania (na liście uczestników) a następnie, wybierając odpowiedni przycisk przydzielić mu określone funkcje.

Funkcjonalności wideokonferencji HaloNet

W wirtualnym pokoju możesz m.in:
- przy użyciu narzędzia "prezentacje", przeglądać z zebranymi określone dokumenty m.in. w formacie pdf czy power point,
- korzystając z opcji "YouTube" oglądać wspólnie materiały z serwisu YouTube,
- pokazywać użytkownikom to co dzieje się aktualnie na Twoim komputerze za pomocą "Pulpit",
- rysować na "tablicy".

Wymagania techniczne

Spotkanie można zrealizować korzystając z dowolnej przeglądarki internetowej np: Mozilla Firefox, Internet Explorer czy Chrome (przy czym zalecamy używać ich najnowszych wersji) z zainstalowanym Flash Playerem 10 (lub wyższym).